Η σωστή διάγνωση και πλήρης έλεγχος του παιδιού είναι το κύριο μέλημα του ιατρού Μιχάλη Πρεπόνη. Ο ιατρός είναι δίπλα στο παιδί και στο γονιό για να τους καθοδηγήσει σωστά ώστε να αντιμετωπίσουν μαζί κάθε είδους πρόβλημα με την κατάλληλη θεραπεία.

Στο ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες διάγνωσης και χειρουργικής θεραπείας (σε συνεργαζόμενη κλινική) υψηλής ποιότητας, για τις εξής παιδικές παθήσεις:
 • Αδενοτομή (κρεατάκια)
 • Σμίκρυνση παρίσθμιων αμυγδαλών
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αδενοτομή και αμυγδαλεκτομή
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας, ρινικών πολυπόδων, σκολίωσης ρινικού διαφράγματος
 • Πλαστική αφεστώτων ώτων (πεταχτά αυτιά) www.synergy.com.gr
Η εξέταση περιλαμβάνει:
 • Ωτολογία
 • Ωτακουστικές εκπομπές - Έλεγχος νεογνών
 • Παιχνιδο-ακοομετρία - Έλεγχος παιδιών
 • Τυμπανομετρία
 • Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος
 • Ηχητικά αντανακλαστικά
 • Βίντεο - ενδοσκόπηση ρινός και ρινοφάρυγγα
 • Βίντεο - ενδοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο στα παιδιά, για έλεγχο αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
Κλείστε ραντεβού