Κύριο μέλημα του ιατρού Μιχάλη Πρεπόνη είναι η καλή σχέση ιατρού – ασθενούς, κι αυτή ενδυναμώνεται  με την καλή ενημέρωση του ασθενούς και την σωστή διάγνωση, ώστε να επιλεχθεί η κατάλληλη θεραπεία κατά περίπτωση.

Η εξέταση ΩΡΛ ενηλίκων περιλαμβάνει:
Ωτολογία:
 • Ακοομετρία ενηλίκων
 • Τυμπανομετρία – Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος - Ηχητικά αντανακλαστικά
 • Έλεγχος ιλίγγου με δοκιμασίες (χρήση ειδικών γυαλιών Frenzel) - Χειρισμοί ανάταξης ιλίγγου θέσεως
 • Διερεύνηση εμβοών
Ρινολογία:
 • Βίντεο - ενδοσκόπηση ρινός και ρινοφάρυγγα (Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδος - ρινικών πολυπόδων - σκολίωσης ρινικού διαφράγματος)
 • Αντιμετώπιση ρινορραγίας
 • Συρρίκνωση - υπερηχοπηξία ρινικών κογχών
Φαρυγγο-Λαρυγγολογία:
 • Βίντεο-ενδοσκόπηση φωνητικών χορδών - λάρυγγα
 • Φωνιατρική εξέταση
 • Διάγνωση φαρυγγολαρυγγικής παλινδρόμησης
 • Εξέταση Mueller για έλεγχο ροχαλητού και άπνοιας
Σε συνεργαζόμενες κλινικές υπό γενική αναισθησια διενεργούνται οι παρακάτω χειρουργικές επεμβάσεις:
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Ευθειασμός - Πλαστική ρινικού διαφράγματος - Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων
 • Υπερηχοπηξία - Συρρίκνωση κάτω ρινικών κογχών
 • Φαρυγγο-υπερωιοπλαστική (αντιμετώπιση ροχαλητών - απνοιών)
 • Φωνοχειρουργική - Αφαίρεση πολυπόδων φωνητικών χορδών - Κύστεων - Οζιδίων - Οιδήματος και Νεοπλασιών
 • Ρινοπλαστική www.synergy.com.gr
 • Ωτοπλαστική www.synergy.com.gr
Κλείστε ραντεβού