ΠΑΙΔΟ-ΩΡΛ

Η εξέταση περιλαμβάνει:
 • Ωτολογία
 • Ωτακουστικές εκπομπές - Έλεγχος νεογνών
 • Παιχνιδο-ακοομετρία - Έλεγχος παιδιών
 • Τυμπανομετρία – Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος - Ηχητικά αντανακλαστικά
(Γίνεται και σε παιδιά και σε ενήλικες)

Ρινολογία
 • Βίντεο - ενδοσκόπηση ρινός και ρινοφάρυγγα (Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδος - ρινικών πολυπόδων - σκολίωσης ρινικού διαφράγματος)
 • Βίντεο - ενδοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο στα παιδιά, για έλεγχο αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 • Αντιμετώπιση ρινορραγίας

Φαρυγγο-Λαρυγγολογία
 • Βίντεο-ενδοσκόπηση φωνητικών χορδών - λάρυγγα
 • Φωνιατρική εξέταση
 • Διάγνωση φαρυγγολαρυγγικής παλινδρόμησης
 • Εξέταση Mueller για έλεγχο ροχαλητού και άπνοιας
 • Έλεγχος κατάποσης


Ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Πρεπόνης Μιχάλης παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και χειρουργικής θεραπείας παιδικών παθήσεων, όπως:
 • Αδενοτομή (κρεατάκια)
 • Σμίκρυνση παρίσθμιων αμυγδαλών
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αδενοτομή και αμυγδαλεκτομή
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Πλαστική αφεστώτων ώτων (πεταχτά αυτιά) www.synergy.com.gr
Μιχάλης Πρεπόνης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ωριλά

Διεύθυνση        
Φιλικής Εταιρείας 1, Καβάλα | Τ.Κ. 65403
Τηλέφωνο
Ιατρείου: 2510 221600 | Κινητό: 6976 607333