ΩΡΛ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Η εξέταση περιλαμβάνει:
 • Ωτολογία
 • Ακοομετρία ενηλίκων
 • Τυμπανομετρία – Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγος - Ηχητικά αντανακλαστικά
 • Έλεγχος ιλίγγου με δοκιμασίες (χρήση ειδικών γυαλιών Frenzel) - Χειρισμοί ανάταξης ιλίγγου θέσεως
 • Διερεύνηση εμβοών
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού με τοπική αναισθησία σε ενήλικες
 • Ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης (οξεία πτώση ακοής - νόσος Meniere)

Ρινολογία
 • Βίντεο - ενδοσκόπηση ρινός και ρινοφάρυγγα (Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδος - ρινικών πολυπόδων - σκολίωσης ρινικού διαφράγματος)
 • Αντιμετώπιση ρινορραγίας
 • Συρρίκνωση - υπερηχοπηξία ρινικών κογχών

Φαρυγγο-Λαρυγγολογία
 • Βίντεο-ενδοσκόπηση φωνητικών χορδών - λάρυγγα
 • Φωνιατρική εξέταση
 • Διάγνωση φαρυγγολαρυγγικής παλινδρόμησης
 • Εξέταση Mueller για έλεγχο ροχαλητού και άπνοιας
 • Έλεγχος κατάποσης

Ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Πρεπόνης Μιχάλης αναλαμβάνει τη διάγνωση παθήσεων ενηλίκων και τη χειρουργική αντιμετώπισή τους. Διενεργούνται οι παρακάτω επεμβάσεις:

 • Ευθειασμός - Πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Υπερηχοπηξία - Συρρίκνωση κάτω ρινικών κογχών
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Φαρυγγο-υπερωιοπλαστική (αντιμετώπιση ροχαλητών - απνοιών)
 • Φωνοχειρουργική - Αφαίρεση πολυπόδων φωνητικών χορδών - Κύστεων - Οζιδίων - Οιδήματος και Νεοπλασιών
 • Ρινοπλαστική www.synergy.com.gr
 • Ωτοπλαστική www.synergy.com.gr
Μιχάλης Πρεπόνης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ωριλά

Διεύθυνση        
Φιλικής Εταιρείας 1, Καβάλα | Τ.Κ. 65403
Τηλέφωνο
Ιατρείου: 2510 221600 | Κινητό: 6976 607333